5.500.000 ₫
6.500.000 ₫ (-1.000.000 ₫)
1
Tổng tiền
5.500.000 ₫
Màu đang chọn: Tianium black
Jabra Elite 65T Tianium black
Jabra Elite 65T Copper Black
Jabra Elite 65T Gold Beige

Chọn phương thức thanh toán

Bằng cách đặt hàng, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của Việt Audio.