9.390.000 ₫
10.890.000 ₫ (-1.500.000 ₫)
1
Tổng tiền
9.390.000 ₫
Màu đang chọn: Black
Bose Noise Cancelling Headphones 700 Black
Bose Noise Cancelling Headphones 700 Silver

Chọn phương thức thanh toán

Bằng cách đặt hàng, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của Việt Audio.