Viet Audio

Đặt hàng

Trang chủ / Đặt hàng

Thông tin khách hàng

Họ và tên

Thành phố

Quận huyện

Địa chỉ

Số điện thoại

Email

Chọn phương thức thanh toán

Ghi chú

Sản phẩm của bạn

Jabra Elite 75t (V00005340)

Màu đang chọn: Titanium Black
Jabra Elite 75t Titanium Black
Jabra Elite 75t Gold Beige
4.590.000 ₫

Thành tiền: 4.590.000 ₫

Mã đơn hàng: DH-674-1716789480

Bằng cách đặt hàng, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của Việt Audio.