Viet Audio

Đặt hàng

Trang chủ / Đặt hàng

Thông tin khách hàng

Họ và tên

Thành phố

Quận huyện

Địa chỉ

Số điện thoại

Email

Chọn phương thức thanh toán

Ghi chú

Sản phẩm của bạn

Sennheiser CX 400BT True Wireless (V00052784)

Màu đang chọn: Black
Sennheiser CX 400BT True Wireless Black
Sennheiser CX 400BT True Wireless White
3.990.000 ₫

Thành tiền: 3.990.000 ₫

Mã đơn hàng: DH-746-1716789643

Bằng cách đặt hàng, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của Việt Audio.