3.990.000 ₫
5.490.000 ₫ (-1.500.000 ₫)
1
Tổng tiền
3.990.000 ₫
Màu đang chọn: Black
Sennheiser CX 400BT True Wireless Black
Sennheiser CX 400BT True Wireless White

Chọn phương thức thanh toán

Bằng cách đặt hàng, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của Việt Audio.