55.000.000 ₫
61.990.000 ₫ (-6.990.000 ₫)
1
Tổng tiền
55.000.000 ₫
Màu đang chọn: Carbon Black
KEF LS50 Wireless II Carbon Black
KEF LS50 Wireless II Crimson Red
KEF LS50 Wireless II Mineral White
KEF LS50 Wireless II Titanium Grey

Chọn phương thức thanh toán

Bằng cách đặt hàng, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của Việt Audio.