6.000.000 ₫
8.490.000 ₫ (-2.490.000 ₫)
1
Tổng tiền
6.000.000 ₫
Mã đơn hàng
DHTG-527-1635282992
Màu đang chọn: Silver
Sony WH-1000XM3 Silver
Sony WH-1000XM3 Black
Thông tin bắt buộc

Để được phục vụ nhanh hơn, hãy chọn thêm:    

Bằng cách đặt hàng, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của Việt Audio.