9.390.000 ₫
10.890.000 ₫ (-1.500.000 ₫)
1
Tổng tiền
9.390.000 ₫
Mã đơn hàng
DHTG-664-1632515701
Màu đang chọn: Black
Bose Noise Cancelling Headphones 700 Black
Bose Noise Cancelling Headphones 700 Silver
Thông tin bắt buộc

Để được phục vụ nhanh hơn, hãy chọn thêm:    

Bằng cách đặt hàng, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của Việt Audio.