7.090.000 ₫
8.490.000 ₫ (-600.000 ₫)
1
Tổng tiền
7.090.000 ₫
Mã đơn hàng
DHTG-694-1635282546
Màu đang chọn: Black
Sennheiser Momentum True Wireless 2 Black
Sennheiser Momentum True Wireless 2 White
Thông tin bắt buộc

Để được phục vụ nhanh hơn, hãy chọn thêm:    

Bằng cách đặt hàng, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của Việt Audio.