55.000.000 ₫
61.990.000 ₫ (-6.990.000 ₫)
1
Tổng tiền
55.000.000 ₫
Mã đơn hàng
DHTG-771-1652811622
Màu đang chọn: Carbon Black
KEF LS50 Wireless II Carbon Black
KEF LS50 Wireless II Crimson Red
KEF LS50 Wireless II Mineral White
KEF LS50 Wireless II Titanium Grey
Thông tin bắt buộc

Để được phục vụ nhanh hơn, hãy chọn thêm:    

Bằng cách đặt hàng, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của Việt Audio.