89.990.000 ₫
96.990.000 ₫ (-7.000.000 ₫)
1
Tổng tiền
89.990.000 ₫
Mã đơn hàng
DHTG-789-1628035784
Màu đang chọn: Gold
PHANTOM I 108 DB Gold
PHANTOM I 108 DB DARK CHROME
Thông tin bắt buộc

Để được phục vụ nhanh hơn, hãy chọn thêm:    

Bằng cách đặt hàng, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của Việt Audio.