8.390.000 ₫
1
Tổng tiền
8.390.000 ₫
Mã đơn hàng
DHTG-802-1632522093
Màu đang chọn: Triple Black
Bose QuietComfort Earbuds Triple Black
Bose QuietComfort Earbuds Soapstone
Thông tin bắt buộc

Để được phục vụ nhanh hơn, hãy chọn thêm:    

Bằng cách đặt hàng, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của Việt Audio.